Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2020

Bán vườn cao su gần khu công nghiệp - 5 tỷ

 Bán vườn cao su gần khu công nghiệp - 5 tỷ Tel: 0902 - 568 -750

Bán hơn 17000m2 đất trồng cây lâu năm - tại Chơn thành, Bình Phước, giá 4,9 tỷ

 Bán hơn 17000m2 đất trồng cây lâu năm - tại Chơn thành, Bình Phước, giá 4,9 tỷ Tel: 0902-568-750

Bán đất rẫy, đất vườn, đất nông nghiệp Chơn thành, Bình Phước

 Bán đất rẫy, đất vườn, đất nông nghiệp Chơn thành, Bình Phước Tel: 0902-568-750

Bán gấp hơn 1,7 mẫu đất cây cao su Chơn Thành, bình phước - liên hệ: 0902568750

 Bán gấp hơn 1,7 mẫu đất cây cao su  Chơn Thành, bình phước - liên hệ: 0902568750